Energiatehokas valaistus

Energiatehokas valaistusratkaisu syntyy yhdistelmästä, jossa

• valaistus on suunniteltu ja toteutettu huolellisesti
• valaisimet ovat energiatehokkaita ja ne soveltuvat asennuskohteeseen
• valaistusta ohjataan ja ohjausratkaisut on mietitty kohteeseen soveltuviksi
• käyttäjät on opastettu, huolto-ohjelma laadittu ja sitä noudatetaan.

Erityisen suuri säästöpotentiaali on valaistuksen ohjauksessa, energiatehokkaiden valonlähteiden valinnassa sekä valaistuksen ylimitoituksen välttämisessä.

Energiatehokkaan valaistuksen muistilista:

1. Suunnittele hyvin
2. Valitse energiatehokkaat valaisimet
3. Vaikuta tilaratkaisuilla
4. Käytön opastus ja seuranta

 

3