Valon kohdentaminen

Valon mitoittaminen työvyöhykkeille voi pienentää valaistuksen energiankulutusta jopa 50 prosenttia.

5

Valaistuksen optimointi työalueelle ja sen välittömään läheisyyteen on energiataloudellista, eikä tiloja silloin valaista turhaan. Valaistuksen tarkempi mitoittaminen edellyttää, että työalueen sijainti on tiedossa jo valaistusta suunniteltaessa. Jos valaistusta ei päästä mitoittamaan tarkemmin työskentelyalueille, joudutaan koko tilan  valaistusvoimakkuus mitoittamaan eniten valoa vaativan toiminnon mukaan. Tämä lisää suotta valaistuksen energiankulutusta.

Erityisen paljon valoa vaativat toiminnot kannattaa sijoittaa erilleen ns. normaalin valaistustason vaativista tiloista, jotta koko tilan valaistusta ei suotta ylimitoiteta.