Älykäs valaistus

Vantaan Kivistön Kvartsinraitin älykäs valaistus kirkastuu automaattisesti tien käyttäjän lähestyessä.

Älyvalaistus voi käyttökohteesta riippuen säästää energiaa jopa 80% perinteiseen valaistukseen verrattuna. Älykäs valaistus säästää energiaa vähentämällä valaistuksen päälläoloaikaa silloin, kun valaistusta ei tarvita ja vähentämällä valaistustehoa silloin kun valaistustarve ei ole suuri.

Älykäs valaistus voi tuottaa myös dataa, jota voidaan hyödyntää erilaisissa käyttötarkoituksissa esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, kun tiedetään, paljonko tietyillä väylillä on liikennettä tai vaikkapa siivouksen optimoinnissa. Kun saadaan tieto siitä, paljonko tiloja on käytetty, voidaan siivouksen ajankohta optimoida vastaamaan paremmin tarvetta ja saada sitä kautta aikaan kustannussäästöjä.

Älykkäällä ohjauksella voidaan myös muuttaa valon värilämpötilaa ja siten parantaa tilojen viihtyvyyttä ja työntekijöiden tuottavuutta. Sovelluskohteita löytyy kodeista, sairaaloista, päiväkodeista, kouluista ja työpaikoilta, jossa valolla voidaan tukea ihmisten vuorokausirytmiä. Valon värisävyä vaihtavien älylamppujen ja valaisimien hyöty perustuu siihen, että valon eri taajuudet vaikuttavat hormonitoimintaan ja siten vireystilaan. Sininen valo piristää ja lämmin punertava valo rauhoittaa.