Mitä on älykäs valaistus?

Älykkäässä valaistuksessa tietotekniikka ja elektroniikka nivoutuvat yhteen. Erilaiset laitteet keräävät tietoa, jota ne jakavat keskenään ja hyödyntävät valaistuksen ohjaamisessa. Älykäs valaistus voi olla pilvipohjainen ohjelmistoratkaisu, jolla valvotaan, säädetään ja kerätään dataa valaisimilta. Valaisimet eivät ainoastaan valaise, vaan ne voivat myös havainnoida ympäristöään, välittää tietoa, ilmaista tunnetiloja ja tehdä elämästämme mukavampaa.

Vantaan Kivistön Kvartsinraitin älykäs valaistus kirkastuu automaattisesti tien käyttäjän lähestyessä.