Näin älyvalaistuksen tuottamaa tietoa voi hyödytää

Valaistusinvestointeja on perusteltu aikaisempaa energiatehokkaamman valaistusteknologian tuomina kustannussäästöinä. Jatkossa tärkeämpi investointiperuste voi olla valaisuun liittyvän anturoinnin ja datan tuoma lisäarvo.

Älykäs valaistus voi tuottaa myös dataa, jota voidaan hyödyntää useissa erilaisissa käyttötarkoituksissa, esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, opastamisessa, vuorovaikuttamisessa, tilojen käyttöasteen selvittämisessä, turvallisuuden parantamisessa, siivouksen suunnittelussa jne.