Paranna älyllä viihtyvyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta

Älykkäällä valaistuksella voidaan parantaa tilojen viihtyvyyttä, lisätä työn tuottavuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Älykkäällä valaistuksella voidaan myös opastaa ja vuorovaikuttaa. Valot voivat esimerkiksi kirkastua, kun älyvalon sensori huomaa, että ihminen alkaa lukea tilassa. Älyvalaistus voi myös muuttaa suuntaa sen mukaan, mihin käyttäjän huomio kiinnittyy. Tämä on tarkkuustöissä erityisen tärkeää.

Älyvalaistusta voidaan käyttää turvallisuuden lisäämiseen esimerkiksi ulkoilualueilla, teollisuudessa tai varastoissa kirkastamalla valaistusta siellä, missä ihmisiä tai koneista liikkuu.

Myös ulkoisia tietolähteitä voidaan käyttää järjestelmän ohjaukseen. Mahdollisia ohjaukseen käytettäviä tietoja ovat esimerkiksi liikennetiheys, sähkön hinta ja säätila. Älykäs valaistusjärjestelmä sopeutuu kuhunkin käyttötilanteeseen järjestelmän keräämän tilannetiedon perusteella. Hyvin suunnitellulla ohjauksella valaistuksen energiankulutusta saadaan laskettua murto-osaan lähtötilanteeseen verrattuna.

Hartwallin tehtaalla valaistusuudistuksen tavoitteena oli energiansäästön lisäksi myös työturvallisuuden ja -viihtyvyyden parantaminen.