Huolto ja energiatehokkuus

Valaistuksen huolto vaikuttaa valon määrään ja energiankulutukseen

Valaistusvaatimusten on toteuduttava myös silloin, kun lamput tai valaisimet ovat likaantuneita. Likaantumisesta johtuva valaistusvoimakkuuden pieneneminen otetaan valaistussuunnittelussa huomioon huollon alenemakertoimella. Mitä pienempi alenemakerroin on, sitä suurempi on valaistusasennuksen ylimitoitus, jolla taataan valon riittävyys huoltovälin lopussa. Alenemakerroin riippuu tilan puhtaudesta ja valaisimien säännöllisestä puhdistamisesta. Jos valaisimet puhdistetaan valonlähteen eliniän aikana yhteen tai useampaan kertaan, voidaan suunnittelussa käyttää suurempaa alenemakerrointa eli pienempää ylimitoitusta.

Mikäli valaistussuunnittelussa käytetty huoltokerroin ei vastaa toteutettavaa valaistushuoltoa, on kyseessä suunnitteluvirhe.  Valaistussuunnittelu perustuu oletukseen, että valonlähteen likaantumisen aiheuttama valon määrän pieneneminen on suuruusluokkaa 10 prosenttia lampun eliniän/valaisimen puhdistusvälin aikana. Oletusarvot pätevät kuitenkin lähinnä puhtaissa sisätiloissa käytettäville vakioloistelampuille.

Huollon vaikutus valon määrään

Web