Valaistuksen käyttö ja seuranta

Postnord_pieniKäyttäjien vaikutus valaistuksen energiatehokkaaseen käyttöön korostuu, jos valaistusjärjestelmä on vanha ja käytössä on manuaalisia kytkimiä. Uuden ohjauksella toteutetun valaistusjärjestelmän käytössäkin käyttäjät pitää opastaa järjestelmän toimintaan. On tärkeää kertoa myös mihin ollaan yhteyksissä vikatilanteissa.

Myös valaistuksen huollolla ja kunnossapidolla on merkitystä, koska huonosti huollettuna ja väärin säädettynä järjestelmä ei toimi optimaalisesti ja käyttöominaisuudet voivat jäädä puutteellisiksi.

Valaistuksen energiankulutuksen mittauksella ja seurannalla voidaan varmistaa energiatehokkuus.