Määräykset

Rakentamismääräykset

Rakentamismääräykset ohjaavat rakentamista ja asettavat vaatimuksia valaistukselle niin valaistuksellisuuden kuin energiatehokkuuden näkökulmasta.
Rakentamismääräykset löytyvät ympäristöministeriön sivuilta >>

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaisesti rakentamisessa pyritään tulevaisuudessa lähes nollaenergiarakentamiseen.  Nollaenergiarakennuksissa valaistuksen on oltava hyvin tarkkaan mietitty, jotta se täyttää tulevat vaatimukset. FinZEB-hankkeessa on selvitetty, miten kansalliset määräykset pitäisi asettaa, jotta direktiivin velvoitteet täytettäisiin. Siirry FinZEB-sivustolle >>

Ekosuunnitteluvaatimukset

EU:n Eco Design -direktiivi ( jatkossa ErP-direktiivi; Energy Related Products Directive) on vaikuttanut merkittävästi markkinoilla myytävien lamppujen ja valaisimien energiatehokkuuteen ja kiristää tuotesuunnitteluvaatimuksia entisestään.  Sen nojalla annetaan tuote­ryhmä­kohtaisia täytäntöönpano­säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin tuote­suunnittelun ympäristövaatimukset. Voimaan astuttuaan vaatimukset koskevat kaikkia EU:n jäsenmaita ilman kansallista lainsäädäntöä.

Valaistusta koskevat asetukset ja säädökset on koottu kattavasti Valoston sivuille >>