Standardit

Valaistuksen laatuvaatimuksia ohjaavat standardit:

Erilaiset standardit ohjaavat valaistuksen suunnittelua määrittelemällä valaistusvaatimuksia sekä esittämällä suosituksia monenlaisille tiloille ja valaistuskäytännöille. Standardit ja ohjeet luovat perustan hyvälle valaistukselle.

Tievalaistusta koskevia standardeja ja ohjeita:

Valaistuksen energiatehokkuutta koskevia standardeja: