Valaisimen hyötysuhde ja energiatehokkuus

Varasto

Valaisimien ja valonlähteiden energiatehokkuus sekä hyötysuhde vaihtelee varsin paljon. Siihen vaikuttavat valaisimen ominaisuudet sekä lampun ja liitäntälaitteen energiatehokkuus.

Käyttöhyötysuhteessa on suuria eroja

Valaisimen käyttöhyötysuhde kertoo, kuinka paljon valoa valaisimesta saadaan normaalissa huoneenlämpötilassa. Esimerkiksi opaalihäikäisysuojalla varustetun valaisimen käyttöhyötysuhde on suuruusluokkaa 40 – 50 prosenttia, kun taas nykyaikaisella pienluminanssioptiikalla varustetun valaisimen käyttöhyötysuhde lähentelee sataa prosenttia. Sisustusvalaisimilla ja koristevarusteisilla downlight-valaisimilla käyttöhyötysuhde voi olla jopa alle 30 prosenttia. Ledivalaisimilla hyötysuhdetta ei yleensä ilmoiteta erikseen, vaan valaisimelle ilmoitetaan suoraan nettovalovirta.

Valaisimen energiatehokkuutta kuvataan lm/W –arvolla, jonka laskennassa on huomioitu valaisimen, lampun ja liitäntälaitteen teho. Tämä arvo on ilmoitettava valaisimen todellisessa käyttölämpötilassa. Tarkista, että myyjän antama tieto kuvaa valaisimen energiatehokkuutta, eikä ainoastaan valaisimen sisältämän lampun energiatehokkuutta.

Liitäntälaitteiden energiatehokkuudessa vain pieni säästöpotentiaali

EU komissio on määritellyt liitäntälaitteille  energialuokat ja niiden minimivaatimukset. Koska liitäntälaitteen energialuokkaa on säädelty jo vuosia, on lähtötaso alhainen ja jäljellä oleva suhteellinen säästöpotentiaali pieni. Liitäntälaitehäviöiden suhteellinen osuus kasvaa valonlähteen tehon pienentyessä.