Valaisimen valonjako-ominaisuudet

Piha

Valaistuksen laatuun vaikuttaa valaisimen valonjako-ominaisuudet. Erityisesti valaistusvoimakkuuden tasaisuus on riippuvainen valaisimen valonjaosta.  Yleisvalaistuksella toteutetun valaistuksen valaistusvaatimusten tulee toteutua työpisteessä riippumatta sen sijainnista tilassa. Tasainen valonjako on merkittävä tekijä myös katu- ja pihavalaistuksessa, ettei pimeitä alueita jää valaisimien väliin. Jos valaisimen valonjako ei ole valaistuskohteeseen sopiva, saattaa valaisimien väliin jäädä hämäriä kohtia.

Jos toteutusvaiheessa alkuperäisen suunnitelman mukaisen valaisimen tilalle vaihdetaan ns. ”vastaava” tuote, jonka valonjako poikkeaakin selvästi suunnitelmasta, saatetaan tarvita lisävalaistusta niihin työpisteisiin tai kohteisiin, joissa valo ei riitä. Tämä lisää energiankulutusta verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan. Lisäksi syntyy ylimääräisiä valaisin- ja asennuskustannuksia sekä muuntojoustavuuden rajoituksia. Valaistusta saatetaan myös joutua uusimaan ennenaikaisesti.