Valon määrä

Valaistusvoimakkuus vaikuttaa työn tuottavuuteen, työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen, joten valaistus tulee suunnitella tarpeen mukaiseksi.  Energiankulutus on suoraan verrannollinen valaistusvoimakkuuteen, joten tiloja ei kuitenkaan kannata valaista liikaa.

Erityisen paljon valoa vaativat toiminnot kannattaa sijoittaa erilleen ns. normaalin valaistustason vaativista tiloista, jotta koko tilan valaistusta ei suotta ylimitoiteta.

Valaistusvoimakkuuden säätömahdollisuus on usein tarpeen tiloissa ja alueilla, joissa käyttötavat vaihtelevat esimerkiksi vuorokauden eri aikoina. Tällöin tila kannattaa varustaa ohjauksella, johon eri valaistusvoimakkuudet voidaan ohjelmoida.
Lue lisää valaistuksen ohjauksen mahdollisuuksista >>

Valaistuksen mitoituksessa kannattaa painottaa työskentelyalueita. Koko tila ei tarvitse yhtä suurta määrää valoa kuin työskentelyalue. Toisaalta tämä ei saa johtaa siihen, että valaistus on epätasainen ja on muistettava että tilan käyttötarpeet voivat muuttua.

Suurempaa valon määrää tarvitaan silloin, kun näkötehtävät ovat kriittisiä, virheiden korjaus on kallista, työntekijän näkökyky on tavallista heikompi tai kohteen kontrasti on heikko tai sen koko pieni. Suurempi valon määrä on tarpeen myös, kun työ edellyttää normaalitilanteeseen nähden epätavallisen pitkäaikaista keskittymistä.

5