Valovirran alenema

Valonlähteen suuri valovirranalenema edellyttää valaistuksen ylimitoitusta ja lisää huonosti suunniteltuna energiankulutusta.

Aula 2

Valaistusvaatimusten tulee toteutua myös silloin, kun lamppujen valovirta on lampun ikääntymisen myötä pienentynyt. Lamppujen valovirranalenemasta (montako prosenttia valonlähteen valovirta pienenee eliniän aikana) johtuva valaistusvoimakkuuden pieneneminen otetaan valaistussuunnittelussa huomioon alenemakertoimella (=100-valovirranalenema%/100). Mitä pienempi alenemakerroin on, sitä suurempi ylimitoituksen valaistusasennus vaatii.

Eliniän ja valovirran aleneman käytännön ongelma on, että valaisimen valmistajat antavat hyvin erilaisia elinikä arvioita tuotteille. Ilmoitetut tiedot eivät aina ole koko valaisinta koskevia, vaan saattavat olla vain valonlähteen tietoja. Valolähteen elinikään ja valovirran alenemaan vaikuttaa myös kuinka suurella suhteellisella virralla sitä käytetään.

Kaikilla valonlähteillä alenema on pienentynyt teknologisen kehityksen myötä ja siksi myös tämän valaistuksen suunnitteluun vaikuttavan seikan merkitys voi vähentyä ajan kuluessa. Alenemaa tulee kuitenkin olemaan ja siinä on myös merkittäviä eroja eri tuotteiden välillä. Valonlähteen valovirranalenemasta johtuva ylimitoitus on kompensoitavissa vakiovalo-ohjauksella tai älykkäällä vakiovalotoiminnolla varustetulla virtalähteellä.

Lue lisää valaistuksen määrällisestä ohjauksesta >>