Huoltosuunnitelma ja huoltotoimenpiteet

Huoltosuunnitelma ja huoltotoimenpiteet

Valaistushuoltoa suunniteltaessa on aluksi selvitettävä kohteen valaistusvoimakkuutta pienentävät tekijät sekä niiden vaikutus valaistusvoimakkuuden pienenemiseen.

Yksityiskohtaisesta suunnitelmasta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

Huoltotoimenpiteet

Led-valaisimien huolto-ohjelmaan kuuluu valaisimien puhdistaminen ja rikkoutuneiden osien vaihto ja korjaustyö. Myös valaistuksen suorituskykyä tulee seurata säännöllisesti. Näin vähennetään vikaantumisen todennäköisyyttä tai toimintakyvyn heikkenemistä.

Ohjausjärjestelmän kunnossapito ja ohjausten tarkistaminen unohtuu helposti. Liike- ja läsnäolotunnistimia ja muita antureita tulee puhdistaa, jotta ne toimisivat oikein.