Ledien elinikä ja takuu

Led-valaisimien elinikää rajoittavat materiaalien vanhenemisesta johtuva vähittäinen valovirran alenema sekä elektronisten komponenttien vikaantumisesta johtuva äkillinen rikkoutuminen.

Led-valaisimet eivät aina saavuta toimittajan lupaamaa elinikää. Aina kyse ei ole led-komponentin rikkoutumisesta vaan myös liitäntälaitteet saattavat vikaantua. Liitäntälaitteet hajoavat tyypillisesti nopeammin kuin led-moduulit. Valmistajan mainitsema elinikä ei välttämättä kata liitäntälaitteita vaan ainoastaan led-komponentin eliniän. Siksi myyjältä kannattaa tarkistaa, mitä ilmoitettu elinikä kattaa.

Takuuasioissa kannattaakin olla tarkkana hankintaprosessissa. Toimittajat määrittelevät takuuehdot eritavoin ja tästä syystä tarjousten vertailu voi olla hankalaa. Takuuta voivat rajoittaa esimerkiksi käyttötuntien määrä tai toimintaympäristön lämpötila. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto on laatinut minimivaatimukset takuuehdoille. Tutustu STUL-takuuseen >>. Myös IEA on julkaissut suositukset led-tuotteiden laadulle ja suorituskyvylle seitsemässä eri tuoteryhmässä >> 

Hankkijan on hyvä kysyä toimittajalta varaosien saatavuudesta. Toisaalta tuotteet muuttuvat koko ajan, eikä vanhaa tuotetta ole välttämättä edes mielekästä korvata samalla tuotteella. Varaosien saatavuudesta on syytä sopia hankintavaiheessa.

Yksi ratkaisu huollon takuukysymysten ja kunnossapidon haasteisiin on hankkia valoa palveluna, jolloin palvelun tuottaja vastaa myös valaisimien korjaamisesta ja huollosta.