Ledien huoltotarpeeseen vaikuttavat tekijät

Ledien laatu vaikuttaa valovirran pienenemisen nopeuteen ja suuruuteen. Toisaalta ympäröivä tila, sen likaisuus ja lämpötila vaikuttavat lampun käyttöikään ja huoltotarpeeseen. Likaantumisnopeus riippuu ympäristön likaisuusasteesta, lämpötilasta, valaisimen muodosta ja materiaaleista sekä valaisimen pölytiiviydestä.

Valitsemalla käyttöympäristöönsä nähden oikeanlainen valaisin, voidaan likaantumisen vaikutus valaistusvoimakkuuteen minimoida. Avoimet valaisimet likaantuvat nopeammin kuin suljetut valaisimet. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää lampun käyttöikää, joten oikeanlaisen valonlähteen valinta korostuu tällaisissa tiloissa.

Ledien etuna on se, että lamppu ei kuumene eikä lika pala kiinni lampun pintaan. Näin ollen liikkuva ilmavirta ei likaa lamppua kuten perinteisissä vanhoissa valonlähteissä. Toisaalta talviaikaan lumi ja jää eivät sula led-valaisimen pinnalta.

Vielä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, mikä olisi sopiva huoltoväli missäkin tilassa ledeille. Aiheesta ei löydy riittävästi tutkimusta eikä sitä välttämättä ole valmistajillakaan. Näin ollen valaistussuunnittelijakaan ei aina pysty arvioimaan oikeaa huoltoväliä. Tällaisissa tapauksissa voitaisiin sopia, että valaisimen likaantumista seurataan käyttöönoton jälkeen jonkun aikaa, ja sen jälkeen tehdään päätelmät oikeasta huoltovälin pituudesta ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä.

Joitakin suosituksia eri käyttöympäristöissä on esitetty standardissa CIE 097:2005 Maintenance of indoor electric lighting systems.

http://www.cie.co.at/index.php?i_ca_id=575&pubid=342

http://www.techstreet.com/cie/standards/cie-097-2005?product_id=1252706