Ohjausjärjestelmästä saatavan tiedon hyödyntäminen huoltotarpeen määrittelyssä

Ohjausjärjestelmistä saatava tieto valaistuksen toiminnasta ja kunnosta mahdollistaa kustannustehokkaamman huollon ja auttaa valaisinten takuun seurannassa. Tiedon avulla huolto- ja korjaustoimenpiteet nopeutuvat ja turhat huoltokäynnit vähenevät.

Tyypillisiä huoltoa helpottavia tietoja ohjausjärjestelmästä ovat:

Älykkään ohjauksen avulla on mahdollista myös vähentää käytettävien valaisinmallien (eri teholuokat) määrää ja näin helpottaa ylläpidon järjestämistä. Tarpeenmukainen, älykäs ohjaus mahdollistaa säästöjä myös valaistuksen elinkaarikustannuksissa ja etähallittavuus helpottaa valaistuksen valvontaa ja säätämistä. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös ohjausratkaisut vaativat huoltoa.