Huoltoväli määriteltävä jo suunnitteluvaiheessa

6.4.2017

Huollon ja kunnossapidon välien määrittely on merkittävä osa led-valaistuksen suunnittelua ja mitoitusta ja vaikuttaa näin ollen myös valaistuksen elinkaarikustannuksiin.

Valaistussuunnittelija suunnittelee valaistuksen tiettyihin olosuhteisiin tietylle huoltovälille, ja laatii tilaajalle huolto-ohjelman, jota tulee noudattaa. Jollei huolto-ohjelmaa laadita tai noudateta, putoaa tilojen valaistusvoimakkuus, eivätkä valaistukselle asetetut laatuvaatimukset enää täyty.

Tilaan tarvittava valaistusvoimakkuus voidaan saavuttaa pienemmillä lamppu- ja valaisinmäärillä, jos valaistushuolto on säännöllistä. Näin vältetään turhaa valaistuksen ylimitoitusta ja turhaa energiankulutusta. Siksi huoltotarpeen määrittely on tärkeää jo siinä vaiheessa kun valaistushankintaa vasta suunnitellaan.

Vielä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, mikä olisi sopiva huoltoväli missäkin tilassa ledeille. Aiheesta ei löydy riittävästi tutkimusta eikä sitä välttämättä ole valmistajillakaan. Näin valaistussuunnittelijakaan ei aina pysty arvioimaan oikeaa huoltoväliä. Tällaisissa tapauksissa voitaisiin sopia, että valaisimen likaantumista seurataan käyttöönoton jälkeen jonkun aikaa, ja sen jälkeen tehdään päätelmät oikeasta huoltovälin pituudesta ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä.

Yksiselitteisiä ohjeita huoltovälille ei pystytä antamaan, mutta joitakin suosituksia eri käyttöympäristöissä on esitetty standardissa CIE 097:2005 Maintenance of indoor electric lighting systems.

http://www.cie.co.at/index.php?i_ca_id=575&pubid=342

http://www.techstreet.com/cie/standards/cie-097-2005?product_id=1252706