Valaisinten energiamerkintävaatimus poistui 25.12.2019

Euroopan komissio on uudelleentarkastellut useita lamppuja, valaisimia ja erillisiä näiden liitäntälaitteita ekosuunnitteluvaatimuksia koskevia asetuksia, ja tämän lopputulemana on julkaistu uusi asetus, joka koskee kaikkia valonlähteitä ja niiden erillisiä liitäntälaitteita. Näitä tuotteita koskevat energiamerkintävaatimukset on myös uudelleentarkasteltu ja julkaistu.

Valtaosa asetusten vaatimuksista astuu voimaan 1.9.2021, mutta ensimmäisenä uusien asetusten seurauksena poistui 25.12.2019 vaatimus valaisinten energiamerkinnöistä. Tämän päivänmäärän jälkeen markkinoille saatetuissa tuotteissa energiamerkintää ei siis enää kuulu olla. Muutos rajaa valaisimet pois myös EPREL-tuotetietokannasta.

Markkinoilla tulee todennäköisesti vielä hetken olemaan tuotteita, jotka on valmistettu aikana jolloin energiamerkintävaatimus valaisimille oli olemassa.

Jälleenmyyjiä ohjeistetaan toimimaan valaisimien energiamerkintöjen suhteen seuraavasti: