Määrällinen ohjaus

Valaistuksen määrällinen ohjaus

Määrällinen ohjaus tarkoittaa keinovalaistuksen tarpeenmukaista säätöä niin, että saatavilla olevan päivänvalon lisäksi käytetään keinovalaistusta alueellisesti vain sen verran, että asetettu valaistusvaatimus toteutuu. Määrällinen ohjaus voi olla myös valaistusvoimakkuuden säätöä toiminnallisten tarpeiden mukaisesti, kuten auditorio- ja neuvottelutiloissa. Tällöin ensisijaisena tavoitteena ei ole energiansäästö, vaan säästöä saavutetaan primäärisen tavoitteen sivutuotteena.

Määrällisen ohjauksen menetelmiä ovat esimerkiksi:

Ohjausperiaatteella saavutettava energiansäästö riippuu päivänvalon saatavuudesta (ikkunoiden ilmansuunnat, rakennuksen sijaintipaikkakunta, ikkunarakenne, ikkunapinta-ala, ikkunan yläreunan korkeus, tilan syvyys, lasipinnan valon läpäisyominaisuudet, ulkopuoliset varjostavat rakenteet) ohjausperiaatteesta, anturien määrästä ja sijoituksesta, tilojen käyttöajasta, ohjausjärjestelmän asetuksista, jne.

Ohjauksella on mahdollista saavuttaa myös valovirran aleneman kompensoitumisesta saavutettava 10-25% säästö.