Hyvät esimerkit

Valaistushankintoja suunnittelevien avuksi olemme koonneet esimerkkejä tuoreista valaistusuusinnoista tai kokonaan uusista valaistuksen käyttökohteista, joiden tavoitteena on ollut saada kohteeseen aiempaa laadukkaampi valaistus tai on haluttu saada käyttökokemuksia esimerkiksi dynaamisesta katuvalaistuksesta. Samalla on säästetty merkittävästi  energiakustannuksissa.

Esimerkiksi Jyväskylän kaupungissa hankittiin 16 000 uutta valaisinta ja valaistuksen ohjausjärjestelmä katuvalaistukseen. Energiankulutus väheni yli 40 prosenttia ja rahallista säästöä kertyy vuosittain noin 600 000 euroa. Investoinnin takaisinmaksuaika oli noin 7 vuotta.

Miksi valaistuksen uusinta kannattaa juuri nyt?

Valaistusteknologia on tehnyt huiman harppauksen. Hyvä valaistus voidaan saavuttaa huomattavasti pienemmillä käyttökustannuksilla ja samalla säästää energiakustannuksissa. Säästöt ja laadukas valaistus syntyvät kolmen osatekijän summana:

Valaistuskustannukset vähenevät siirtymällä energiatehokkampiin valonlähteisiin ja valaistusta ohjaamalla:

2

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistöjen energiankulutuksesta valaistus haukkaa lämmityksen jälkeen suurimman osan ja kuntien sähkönkulutuksesta jopa kolmasosan. Yksistään valaistuksen ohjauksella voidaan saada 50–80 prosentin säästöt. Jos valaistusta hankitaan palveluna, säästöt voidaan saavuttaa myös ilman investointeja.

Lue lisää valaistuksen suunnittelussa ja hankinnassa huomioitavista seikoista, joilla varmistetaan mahdollisimman energiatehokas valaistusratkaisu ja säästöt >>

Energiatehokkailla valaisimilla ja ohjauksen avulla säästyy energiaa

Valaistuksen käyttöaika vaikuttaa merkittävästi valaistushankinnan tai uudistuksen lamppu- ja valaisin valintoihin, ohjauksen tarpeeseen sekä hankinnan kannattavuuteen. Valaistuksen vuotuinen käyttöaika kohteesta riippuen voi vaihdella 2 000 tunnista yli 8 000 tuntiin kohteen mukaan. Energiatehokkaaseen valaistukseen panostaminen on useimmiten sitä kannattavampaa, mitä pidempi on valaistuksen vuotuinen käyttöaika.

Valaistusta ohjaamalla voidaan merkittävästi vähentää valaistuksen käytön aikaista energiankulutusta ja siten pienentää käyttökuluja. Valaistuksen ohjaus on useimmiten sitä tarpeellisempi mitä pidempi on vuotuinen käyttöaika.

Esimerkkejä saavutetuista säästöistä erilaisissa valaistuskohteissa

Esimerkiksi Jyväskylän kaupungissa hankittiin 16 000 uutta valaisinta ja valaistuksen ohjausjärjestelmä katuvalaistukseen. Energiankulutus väheni yli 40 prosenttia ja rahallista säästöä kertyy vuosittain noin 600 000 euroa. Investoinnin takaisinmaksuaika oli noin 7 vuotta.