Hankinnan valmistelun muistilista

Tarkista olemassa olevat suositukset, tavoitteet ja lainsäädäntö sekä niiden
vaikutus oman organisaation hankintoihin.

Varmista oman organisaation resurssit/osaaminen tai käytä tarvittaessa ulkopuolista
asiantuntemusta, kun kyse on:

Tee riittävän tarve- ja investointiharkinta

Lähde liikkeelle tarpeista ja tavoitteista, älä teknisistä ratkaisuista.

Ota hankintojen valmistelussa ja suunnittelussa huomioon mahdollisuus hankkia valaistusta palveluna (esimerkiksi ESCO-palvelu).

Onko tiedossa muita kuntia/kaupunkeja tai hankintayksiköitä, joilla on  samankaltaisia investointitarpeita?

Mieti mahdollista hankintayhteistyötä tai yhteishankintaa toisen kunnan tai kaupungin kanssa. Muista myös mahdolliset kuntaliitokset.

Pohdi, kuuluuko energiatehokas valaistus osana isompaan rakennusurakkaan vai toteutetaanko se erikseen.