Hankintasopimus ja seuranta

Vantaan Kivistö

Energiatehokkuuden ja säästöjen toteutumisen varmistamiseksi sopimuksessa kannattaa sopia seuraavista asioista:

Energiatehokkuuden todentaminen:

Huolto ja ylläpito:

Säästötakuut:

Kohteen luovutus ja vastaanotto:

Seuranta

Hankkeen onnistuminen edellyttää tilaajan organisaation ja mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden tiivistä yhteistyötä hankkeen kaikissa vaiheissa. Hankkeen etenemisen seurantaan kannattaa määritellä valvoja joko omasta organisaatiosta tai käyttää ulkopuolista valvojaa. Jos ulkopuolinen valvoja on alansa ammattilainen, hän voi valvoa myös lopullisten rakennus- ja asennustöiden etenemistä ja laatua. Ulkopuolisen valvojan tehtävät täytyy aina kirjallisesti määritellä.