Kiinteistön valaistustesti

Laadultaan huono valaistus heikentää työtehoa ja työturvallisuutta ja saattaa aiheuttaa toistuvia huoltokustannuksia. Vanhentunut valaistus on usein myös turha energiasyöppö. Valaistustestillä teet nopean alkukartoituksen kiinteistön valaistuksen uudistustarpeesta.