Markkinakartoitus

VarastoJotta paras ja kilpailukykyisin valaistusratkaisu löytyisi, on hankkijan tiedettävä, millaisia tuotteita ja palveluita markkinoilla ylipäätään  on tarjolla. Valaistusteknologia kehittyy huimasti, joten esimerkiksi led-valaistus on suorituskyvyltään ja laadultaan parantunut merkittävästi kahden vuoden takaisesta ja kehitystä tapahtuu nyt koko ajan.

Markkinavuoropuhelua käydään alan yritysten kanssa, Markkinakartoitus voidaan toteuttaa siten, että potentiaalisille tuotteen  tai palvelun tarjoajille lähetetään tieto tulevasta hankinnasta ja sen tavoitteista. Tässä vaiheessa hankittavaa teknologista ratkaisua ei vielä lyödä lukkoon. Markkinakartoituksen yhteydessä kannattaa selvittää myös muiden kokemuksia käytössä olevista laitteista.

Kun kyse on julkisesta hankinnasta, markkinakartoitus voi olla esimerkiksi:

Motivan hankintapalvelun sivuilta löydät oppaan markkinavuoropuhelun toteutuksesta. Opas sisältää valmiita pohjia markkinakartoituksen tekemiseen.  >>

Muista; Mitä pienempi yritys, sitä huonommin se saattaa tuntea Hilman. Valaistusalan yritysten yhteystietoja voit kysyä keskitetysti esimerkiksi Suomen Valoteknillisen Seuran kautta. www.valosto.fi