Tarjouspyyntö ja tarjousten vertailu

Tarjouspyynnössä tyypillisesti esitetään erilaisia laitteille asetettavia vaatimuksia, mutta energiankulutukseen liittyvät vaatimukset saattavat unohtua. Mikäli valaistuksen tärkeyttä ja sen energiatehokkuutta halutaan korostaa ison rakennusurakan osana, on valaistukselle asetetut vaatimukset esitettävätarjouspyyntöasiakirjoissa esimerkiksi erillisenä liitteenä. Tällöin ne pystytään yksilöimään ja tavoitteet tulevat selkeästi esille. Pelkkä maininta ”valaistus on toteutettava ottamalla huomioon energiatehokkuus” ei takaa tavoitteiden saavuttamista.

Vähimmäisvaatimukset

Vähimmäisvaatimuksiksi sopivat esimerkiksi valaistusta ja energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, voimassa olevat säädökset sekä standardeissa esitetyt vaatimukset. Uusien ratkaisujen vakiinnuttua vähimmäis- ja energiatehokkuusvaatimusten tasoa on mahdollista nostaa.

Parasta mahdollista tekniikkaa edustavan ratkaisun hankinta

Jos tavoitteena on hankkia markkinoiden energiatehokkain ratkaisu, energiatehokkuus voidaan nostaa keskeiseksi kilpailukohteeksi eli vertailukriteeriksi.

Tarjousten vertailu

Energiatehokkaissa valaistushankinnoissa vertailuperusteena kannattaa käyttää kokonaistaloudellisuutta. Jos kyse on julkisesta hankinnasta, tarjouksen valintaperusteet pitää esittää hankintailmoituksessa/tarjouspyynnössä. Valaistustieto.fi sivuston elinkaarikustannusten vertailutyökalu on läpinäkyvä ja tasapuolinen kaikkia laitetoimittajia kohtaan. Se on laadittu yhdessä alan toimijoiden kanssa ja siksi myös uuden hankintalain mukaisesti hyväksytty tapa toteuttaa elinkaarikustannusten vertailu. Siirry vertailutyökaluun >>

Vertailtavien vaihtoehtojen tulee olla laadultaan samanlaisia

Vaihtoehtoja vertailtaessa on tärkeää, että niiden laatuvaatimukset ovat keskenään vertailukelpoisia. Vaihtoehtojen on myös täytettävä asetetut valaistus- ja tuotevaatimukset. Erityisesti ledit ovat lisänneet valaistushankinnoissa vertailun tärkeyttä, sillä ledeihin liittyy monia ominaisuuksia, jotka niin teknisesti kuin laadullisesti vaikuttavat lopullisen valaistukseen ja sen kestoikään. Esimerkiksi käyttöikä, valovirran alenema, värilämpötila, valon määrä ja värintoistoindeksi saattavat niissä vaihdella.

Kokonaistaloudellisen arvioinnin vertailuperusteina voidaan hinnan lisäksi käyttää esimerkiksi: