Tarpeiden määrittely ja osaamisen varmistaminen

Toimisto aulaValaistushankinnan valmistelu kannattaa aloittaa tarpeiden määrittelyllä ja miettiä ennakoitavissa olevia kustannuksia sekä valaistuksen muuntojoustavuutta. Millaista valaistustasoa kohteessa tarvitaan, mikä on valaistuksen käyttöaika ja miten kohteen käyttötarkoitus voi muuttua?  Hankinnan tavoitteissa kannattaa ottaa kantaa toivottuun valaistuksen laatuun, energiatehokkuuteen ja kokonaistaloudellisuuteen.

Elinkaarikustannuksia arvioitaessa kannattaa miettiä, mikä on toteutettavan ratkaisun todellinen käyttöikä – 10, 20 vai 30 vuotta. Kuinka monta huoltoa tai lampun ja valaisimen vaihtoa joudutaan tuona aikana tekemään?

Samalla on syytä muistaa, että elinkaaren aikana valaistuksen tekniikka ja vaatimukset voivat melkoisesti muuttua. Hankinnassa kannattaa lähteä siksi liikkeelle tarpeista ja tavoitteista, ei teknisistä ratkaisuista.

Varmista riittävä osaaminen

Ulkopuolista asiantuntemusta kannattaa käyttää hankkeen eri vaiheissa. Kaikkea valaistushankkeeseen liittyvää osaamista ei välttämättä löydy yhdeltä asiantuntijalta. Valaistuksen suunnittelu kannattaa aina teettää ammattitaitoisella valaistussuunnittelijalla, julkisessa hankinnassa myös itse kilpailutus vaatii hyvää hankintaosaamista. Työn tilaajan käsissä on projektin ohjaus siten, että hankinnalle asetetut tavoitteet täyttyvät.