Valaistuksen hankinnan vaihtoehdot

Aula 2Valaistuskokonaisuus voidaan hankkia monella tapaa pilkkomalla hanke pienempiin osiin tai kilpailuttamalla koko hanke.

Investointi valaistushankintaan kuormittaa investointivuoden budjettia. Jos tämä halutaan välttää, voidaan valaistusta ostaa myös palveluna siten, että palvelun tarjoaja sitoutuu vastaamaan valaistuksen huollosta ja kustannukset jakautuvat tasaisemmin eri vuosille. Valaistushankinnat kannattaa kuluerän sijaan nähdä hyvänä sijoituksena, joka tuottaa säästöjä ja maksaa itsensä nopeasti takaisin. Rahoitusta saa verrattain edullisesti, eikä investoinneilla sen takia tarvitse rasittaa kaupungin budjettia tai tasetta

Valaistusta palveluna

Salon kaupunki on vaihtamassa 5 500 elohopeahöyryvalaisinta LED-valaisimiin vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudistuksen jälkeen kaupungin 11 000 valaisimesta yli puolet on LED-valaisimia. Salon kaupungin tavoitteena on parantaa energiatehokkuuttaan yhdeksän prosenttia vuonna 2007 laaditun energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Katuvalaisinuudistus tukee tätä tavoitetta, sillä led-valaisimet säästävät energiaa noin 70 prosenttia perinteisiin elohopea-höyryvalaisimiin verrattuna.

Kilpailutuksen kohteena oli katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena, jonka ylläpitoon, huoltoon sekä valaisimien tiettyyn tehoon toimittajan piti sitoutua kymmeneksi vuodeksi. Kilpailutuksen vertailukriteerinä oli tehon säästö 10 vuoden aikana. Tarjouksessa ei määritelty, millaisilla valaisimilla urakka pitää toteuttaa, vaan tarjoaja sai ehdottaa parhaaksi katsomiaan kriteerit täyttäviä valaisimia. Valaistuksen tehovaatimukset, energiatehokkuuskriteerit ja kestoikä oli kuitenkin määritelty siten, ettei ledejä tehottomampia ja vanhempaa tekniikkaa edustavia elohopeahöyrylamppuja tai suurpainenatriumlamppuja kannattanut tarjota.

Salon hankintayksikön arvion mukaan takaisinmaksuaika investoinneille on noin kahdeksan vuotta. Valaisinten vaihdon alkuinvestoinnin kustannukset jakautuvat urakan pitkän keston vuoksi ensimmäiselle 2-3 vuodelle, jolloin varsinaiset vaihdot toteutetaan. Tämän jälkeen kaupunki maksaa ESCO-toimijalle vuosittain säästyneiden energiakustannusten verran. Toimija on arvioinut säästön tarjouksessaan.

Tutustu hankintaan tarkemmin >>