Valaistussuunnittelu kannattaa teettää ammattilaisella

Toimisto aulaSuunnittelun merkitys korostuu, kun tavoitellaan valaistuksellisesti hyvää ja energiatehokasta valaistusta. Oikeanlaisen valaistuksen toteutuksen edellytyksenä on ammattilaisen laatimat suunnitelmat, oli kyseessä sitten uudis- tai saneerauskohde. Jopa pelkkä lamppujen vaihto valaisimiin voi edellyttää asiantuntija-apua, jos käytössä ollut lampputyyppi korvataan erityyppisillä lampuilla.

Jokainen valaistussuunnitelma on yksilöllinen ja se huomioi valon tarpeen ja kohdentamisen sekä valaisimien sopivuuden niin valaistusratkaisuun kuin arkkitehtuuriin. Vaikka valaistuksellisesti eri ratkaisut ovat toimivia, voivat ne energiankulutukseltaan olla hyvinkin erilaisia. Energiatehokkaat ratkaisut on yleensä suunniteltu muunneltavaksi ja ohjattaviksi, jotta valaistaan oikeaa paikkaa oikeaan aikaan ja samalla saadaan energiakulutusta pienennettyä. Valaistusta suunniteltaessa ja muutettaessa on tärkeää muistaa, että valaistuksen laadusta ei saa tinkiä energiankulutuksen alentamiseksi.

Suunnittelussa huomioitavat energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat itse valaistusratkaisu – valonlähteet, valaisimet, ja valaistuksen toteutustapa – sekä valaistuksen käyttö. Myös tilalla ja ympäristöllä, johon valaistusta suunnitellaan, on suuri merkitys valaistusratkaisun energiatehokkuuteen. Tilan pintojen väritys ja kalustus vaikuttavat valaistuksen tarpeeseen ja tehoon. Tärkeä valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä on myös valaistuksen ohjaus. Huomioimalla ohjauksessa esimerkiksi päivänvalo ja läsnäolo, saadaan aikaan huomattavia säästöjä energiankulutuksessa.

Valaisimen energiatehokkuuteen vaikuttavat valonlähde, liitäntälaite, optiikka, jäähdytys ja suhteellinen ajovirta. Huonojen komponenttivalintojen takia valovirta alenee merkittävästi, jolloin valaistussuunnittelussa valaistusta joudutaan ylimitoittamaan. Uudisrakennusta suunniteltaessa on myös otettava huomioon valaistuksen alenemakerroin, koska valon määrä muuttuu asennuksen vanhetessa lamppujen valovirran aleneman sekä huonepintojen ja valaistuslaitteiden likaantumisen ja kulumisen myötä.

Lue lisää suunnittelussa huomioitavista energiatehokkuustekijöistä >>

Näin suunnittelet ja toteutat energiatehokkaan valaistusratkaisun